Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3553-07/11/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3553-07/11/2023
Ημ/νια: 08/11/2023 11:04:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ2ΡΚ2Π-ΠΥ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3664-07/11/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3664-07/11/2023
Ημ/νια: 08/11/2023 11:01:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΝΠΚ2Π-ΘΨΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3713-06/11/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3713-06/11/2023
Ημ/νια: 07/11/2023 07:33:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘΡΚ2Π-ΙΜΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3709-06/11/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3709-06/11/2023
Ημ/νια: 07/11/2023 07:33:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Γ7Κ2Π-ΤΔΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3105-06/11/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3105-06/11/2023
Ημ/νια: 07/11/2023 07:33:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ1ΠΚ2Π-4ΡΔ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας