Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ. ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ. ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:17:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔΓΚ2Π-ΡΝ5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ. ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ. ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:15:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΓΟΚ2Π-3ΧΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:12:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΩΜΚ2Π-57Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:10:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ95Κ2Π-ΔΣΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:07:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΕΣΚ2Π-0ΦΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:01:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ55Κ2Π-ΞΒΖ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
Ημ/νια: 05/07/2024 10:31:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ4ΥΚ2Π-50Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1080-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1080-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 11:13:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΕΟΚ2Π-3ΣΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3769-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3769-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 10:59:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΨΗΚ2Π-Ρ16

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1033-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1033-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 10:48:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΞ7Κ2Π-ΧΝ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4396-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4396-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 10:38:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Θ0Κ2Π-ΥΚ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1900-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1900-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 10:29:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤΩΚ2Π-6ΔΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1908-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1908-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 10:05:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΑΗΚ2Π-Ν5Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 233-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 233-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 09:57:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚ4Κ2Π-ΑΒΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1901-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1901-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 08:52:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦΡΚ2Π-ΞΓΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1871-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1871-03/07/2024
Ημ/νια: 04/07/2024 08:52:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΔΒΚ2Π-ΕΣΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2412 - 03-OCT-23 - 08-FEB-24 - 12-APR-24-03/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2412 - 03-OCT-23 - 08-FEB-24 - 12-APR-24-03/07/2024
Ημ/νια: 03/07/2024 12:18:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ6ΙΚ2Π-2ΡΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1873-01/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1873-01/07/2024
Ημ/νια: 03/07/2024 09:25:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘΜΚ2Π-ΑΨ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1872-01/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1872-01/07/2024
Ημ/νια: 03/07/2024 09:25:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ5ΗΚ2Π-ΤΚ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1870-02/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1870-02/07/2024
Ημ/νια: 03/07/2024 09:25:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΧ0Κ2Π-ΙΞ5

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας