Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1739-26/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1739-26/06/2024
Ημ/νια: 27/06/2024 09:45:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΡΘΚ2Π-1Κ0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Ημ/νια: 26/06/2024 12:14:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ5ΔΚ2Π-ΙΗΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ
Ημ/νια: 26/06/2024 12:06:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΩΚ2Π-Λ2Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 26/06/2024 12:03:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 618ΙΚ2Π-94Χ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΡΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΡΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 26/06/2024 11:32:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥΛΚ2Π-Ζ7Σ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33-25/06/2024
Ημ/νια: 26/06/2024 10:01:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΔΙΚ2Π-Κ8Π

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 51-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 51-25/06/2024
Ημ/νια: 26/06/2024 10:01:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν4ΒΚ2Π-Γ9Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1777-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1777-25/06/2024
Ημ/νια: 26/06/2024 07:41:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΗΕΚ2Π-ΝΣΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1780-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1780-25/06/2024
Ημ/νια: 26/06/2024 07:40:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 616ΤΚ2Π-Χ0Τ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4442-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4442-25/06/2024
Ημ/νια: 25/06/2024 11:08:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΩΗΚ2Π-ΕΓΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4017-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4017-25/06/2024
Ημ/νια: 25/06/2024 11:08:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ8ΡΚ2Π-ΧΛ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1673-21/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1673-21/06/2024
Ημ/νια: 25/06/2024 10:23:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤΗΚ2Π-ΒΣΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1366-21/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1366-21/06/2024
Ημ/νια: 25/06/2024 10:03:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ζ6Κ2Π-ΠΙΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1772-21/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1772-21/06/2024
Ημ/νια: 25/06/2024 08:05:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ7ΨΚ2Π-ΓΜΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1213-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1213-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:24:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΨΚ2Π-6ΤΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1496-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1496-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:18:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΔΚ2Π-10Μ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1214-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1214-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:02:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΗΠΚ2Π-6Γ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4538/2022-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4538/2022-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:01:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ01Κ2Π-969

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1767-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1767-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:01:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΘΚ2Π-ΨΔΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3882/2023-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3882/2023-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:01:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α74Κ2Π-Ω2Ξ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας