Άρθρο

Παροχή δείπνου για (30) συμμετέχοντες για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, Πράξη "FEMINA"

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” με Κ.Α.2018ΕΠ35620004, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θα πραγματοποιήσει δαπάνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της 2ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων της Πράξης. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.809/6-3-2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

  • Δείπνο την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 για (30) συμμετέχοντες.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_deipno_14-3-19.pdf338.12 KB