Άρθρο

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, της πράξης "FEMINA"

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, για σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises".

Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω σχετικά αρχεία.