Άρθρο

Προμήθεια ρολοκουρτίνων σκίασης των γραφείων - ΚΥΕ

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α.:
2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», θα προβεί στην προμήθεια ρολοκουρτίνων σκίασης των γραφείων του «Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.2206/25-8-2016 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 2017-08-25_prosklisi_rolokoyrtines.pdf41.38 KB