Άρθρο

Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης του έργου FEMINA - Female participation in high-tech enterprises

Εκτυπώσιμη μορφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στους τομείς της Υψηλής Τεχνολογίας" (FEMINA - Female participation in high-tech enterprises), έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.