Ανακοινώσεις

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, αριθμ. 3995 / 28-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.3995/28-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024.

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ. 2986/9-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιεί ότι κατόπιν,

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, της πράξης "FEMINA"

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, για σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises".

Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω σχετικά αρχεία.

 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως έτους 2018

Ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις