Προκηρύξεις

Προμήθεια μιας συσκευής συντήρησης και ψύξης (ψυγείο) για το ΚΥΕ

Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο αναλυτικά την προμήθεια μιας συσκευής συντήρησης και ψύξης (ψυγείο) για το ΚΥΕ.

Προμήθεια 6 πινακίδων plexiglas και 4 πινακίδων αφρώδους υλικού για την Δομή ΓΕΦΥΡΑ

Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο αναλυτικά την προμήθεια 6 πινακίδων plexiglas και 4 πινακίδων αφρώδους υλικού για την Δομή ΓΕΦΥΡΑ.

Προμήθεια 6 πινακίδων plexiglas και 2 πινακίδων αφρώδους υλικού για τo KYE

Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο αναλυτικά την προμήθεια 6 πινακίδων plexiglas και 2 πινακίδων αφρώδους υλικού για τo KYE.

Σελίδες