Προκηρύξεις

Παροχή τριών (3) ελαφρών γευμάτων (catering) για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, Πράξη "FEMINA"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” με Κ.Α.2018ΕΠ35620004, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θα πραγματοποιήσει δαπάνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της 2ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων της Πράξης. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.809/6-3-2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Προμήθεια επτά (7) ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων - "Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης "Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ" που αφορά χορήγηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστους ΑμΕΑ με μόνιμη αδυναμία βάδισης και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Στάυρος Νιάρχος, ενδιαφέρεται για προμήθεια επτά (7) ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο ακόλουθο αρχείο.

 

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης "Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ" που αφορά χορήγηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστους ΑμΕΑ με μόνιμη αδυναμία βάδισης και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθμό 03/2018 μελέτη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων Του Περιφερει

Σελίδες