Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1869-02/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1869-02/07/2024
Ημ/νια: 03/07/2024 09:25:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΝΒΚ2Π-ΨΤΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1852-02/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1852-02/07/2024
Ημ/νια: 03/07/2024 09:24:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Θ6Κ2Π-2ΗΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 605 - 01-MAR-24 - 04-JUN-24-02/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 605 - 01-MAR-24 - 04-JUN-24-02/07/2024
Ημ/νια: 02/07/2024 10:21:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π21Κ2Π-ΞΗΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:04:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Π2Κ2Π-Γ9Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:02:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ν7Κ2Π-Κ3Ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:00:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΨ2Κ2Π-Ζ9Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1863-01/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1863-01/07/2024
Ημ/νια: 02/07/2024 09:51:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΧΚ2Π-ΙΞΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1864-01/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1864-01/07/2024
Ημ/νια: 02/07/2024 09:46:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6202Κ2Π-ΜΓΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:42:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ4ΗΚ2Π-ΠΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:40:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΞ7Κ2Π-ΣΧΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3568-28/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3568-28/06/2024
Ημ/νια: 01/07/2024 10:09:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΛΓΚ2Π-5ΟΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1860-01/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1860-01/07/2024
Ημ/νια: 01/07/2024 09:50:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ8ΓΚ2Π-ΞΕΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1849-28/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1849-28/06/2024
Ημ/νια: 01/07/2024 09:49:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΓΡΚ2Π-ΜΑΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1826-28/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1826-28/06/2024
Ημ/νια: 01/07/2024 09:49:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΛΡΚ2Π-39Ι

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1800-25/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1800-25/06/2024
Ημ/νια: 28/06/2024 10:14:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε73Κ2Π-ΟΞΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3948-26/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3948-26/06/2024
Ημ/νια: 27/06/2024 10:24:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΨΗΚ2Π-406

Απόφαση Προέδρου για χορήγηση 11ου Μ.Κ. Δολιανίτη

Θέμα: Απόφαση Προέδρου για χορήγηση 11ου Μ.Κ. Δολιανίτη
Ημ/νια: 27/06/2024 10:11:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΕΛΚ2Π-ΟΗ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1804-26/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1804-26/06/2024
Ημ/νια: 27/06/2024 10:08:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ6ΥΚ2Π-35Σ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1803-26/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1803-26/06/2024
Ημ/νια: 27/06/2024 09:59:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΛΖΚ2Π-ΜΧΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1776-26/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1776-26/06/2024
Ημ/νια: 27/06/2024 09:49:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ6ΕΚ2Π-ΚΑ6

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας