Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου «ΓΕΦΥΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου
της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises"

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Female participation in high-tech enterprises" και ακρωνύμιο FEMINA.

Για περισσότερα διάβαστε στο παρακάτω αρχείο.

 

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises".

Για περισσότερα διαβάστε στο αρχείο που ακολουθεί.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσκλήσεις