Προσκλήσεις

Σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης "ΚΥΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" με Κ.Α. 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π. "Στερεά Ελλάδα 2014-2020".

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω αρχείο.

 

Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Ψηφιακά εργαλεία διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Καταγραφή και αναγνώριση αναγκών κλάδων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π.

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσκλήσεις